Er mwyn storio cynhyrchion biolegol sensitif am amser hir, mae potel cryogenig Dewar yn system sy'n darparu amgylchedd tymheredd isel sefydlog i gynnal bywyd celloedd bregus. Mae Cryogenig Dewar yn fath o lestr nad yw'n bwysau, wedi'i ddylunio a'i weithgynhyrchu'n arbennig, a all wrthsefyll y deunyddiau cryogenig sy'n gysylltiedig â nitrogen hylifol. Mae nitrogen hylifol yn ddi-arogl, yn ddi-liw, yn ddi-flas, ac yn anniddig; felly, nid oes ganddo unrhyw eiddo rhybuddio ac mae angen ei drin yn ofalus. Ar dymheredd isel o - 196 ℃, ystyrir bod nitrogen hylifol yn hylif cryogenig, y gellir ei ddefnyddio i storio organebau â bywyd cyfyngedig.

oherwydd bodolaeth nitrogen hylifol, mae cryopreservation yn bosibl. Trwy gadw bôn-gelloedd, meinweoedd a samplau eraill yn y tymor hir mewn poteli Dewar cryogenig, gellir datblygu gweithdrefnau meddygol ac ymchwil ymhellach.

mae'r canlynol yn bum cam i amddiffyn y dewar cryogenig a'i gynnwys:

1. Defnyddiwch system monitro tymheredd dibynadwy. Er mwyn atal unrhyw adweithiau biocemegol a allai achosi diraddiad celloedd, dylid cadw'r cynhyrchion biolegol mwyaf sensitif ar dymheredd isel iawn mewn gwlithod cryogenig. Gall tymheredd storio isach (ee - 196? C) gadw organebau â chyfyngiadau bywyd yn fyw. Y ffordd effeithiol o sicrhau diogelwch cynnwys Dewar tymheredd isel a chadw tymheredd isel yw gweithredu system monitro tymheredd nitrogen hylif dibynadwy.
3..Galwch y Dewar tymheredd isel yn unionsyth bob amser. Dylid cadw dewars cryogenig yn unionsyth bob amser er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu storio'n ddiogel. Gall dympio'r dewar neu ei roi ar ei ochr achosi i nitrogen hylif orlifo. Gall niwed i'r dewar neu unrhyw ddeunydd sy'n cael ei storio ynddo hefyd ddigwydd.
4.. Dim trin garw. Gall trin garw achosi difrod difrifol i boteli a chynnwys cryogenig Dewar mewnol. Gollwng potel Dewar, ei droi drosodd ar ei hochr, a dioddef effaith a dirgryniad difrifol, a allai arwain at golli gwactod yn rhannol neu'n llwyr. Mae'r system inswleiddio gwactod yn lleihau llwyth trosglwyddo gwres hylif cryogenig ac yn cadw'r dewar ar dymheredd isel trwy'r amser. Gall tymheredd isel sefydlog fodloni bywiogrwydd y galw am dymheredd isel.
5.. Cadwch y ddyfais yn lân ac yn sych. Dylai'r ddyfais gael ei rhoi mewn lle glân a sych. Mae lleithder, cemegau, glanhawyr cryf a sylweddau eraill yn hyrwyddo cyrydiad a dylid eu tynnu ar unwaith. Yn syml, glanhewch y botel Dewar cryogenig gyda dŵr neu lanedydd ysgafn a'i sychu'n drylwyr i atal cyrydiad y gragen fetel. Gall niwed i'r deunydd a ddefnyddir i wneud y dewar roi'r gwrthrych sydd wedi'i storio mewn perygl.
Cadwch ddigon o awyriad. Ni ddylid gorchuddio na rhwystro cilfachog unrhyw Dewar cryogenig er mwyn osgoi ymyrraeth â'r allyriad nwy. Nid oes pwysau ar ddewars, felly gall awyru annigonol arwain at bwysau nwy gormodol. Gall hyn achosi i botel Dewar byrstio a dod yn berygl diogelwch posibl i bersonél ac organebau sydd wedi'u storio.


Amser post: Tach-09-2020